Моргун Алла Серафимовна
Моргун Алла Серафимовна

Біографія

Scopus Author ID: 57193434538 (http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57193434538)

ORCID: 0000-0002-4701-339X (https://orcid.org/0000-0002-4701-339X)

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=S5BHVzEAAAAJ&hl=uk

Закінчила Одеський будівельний інститут за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво". По закінченню навчання з 1970 по 1974 навчалась в аспірантурі на кафедрі будівельної механіки Одеського будівельного інституту, після закінчення працювала в науково-дослідному інституті будівництва та архітектури в м. Мінськ.

Кандидатську дисертацію захистила у 1976 р. на тему "Перераспределение усилий в железобетонных конструкциях с учетом ползучести бетона".

З 1978 року працювала у Вінницькому політехнічному інституті (ВПІ) на посаді доцента кафедр опору матеріалів, промислового та цивільного будівництва.

У 2005 році захистила докторську дисертацію на тему "Моделювання взаємодії ефективних видів фундаментів з пружно-пластичною багатошаровою основою".

З 2006 року – завідувач кафедри промислового та цивільного будівництва ВНТУ.

Автор понад 176 наукових праць, з них 10 монографій.

Під науковим керівництвом Моргун А.С. захищено 5 магістерських кваліфікаційних робіт, 2 кандидатські дисертації.

Напрямок наукових досліджень - "Розрахунки фундаментних конструкцій за числовим методом граничних елементів".

  • монографій – 15
  • навчальних посібників з грифом МОН – 7
  • навчальних посібників ВНТУ – 4
  • навчальних посібників дистанційної форми – 4
  • методичних вказівок – 24
  • свідоцтв про реєстрацію авторського права – 8
  • статей в фахових виданнях – 131